Mahere kōwae ako: Kidbots

Ngā Akoranga

Ngā tau 5 ki 7 Ngā wero tuhiwaehere
Kei ngā wāhanga mātai mā ngā kaiako, ka kitea hoki ngā kupu tīpoka mō te horopaki whānui. Ehara i te mea, me mōhio ngā tamariki 5 ki te 7 ngā tau ki ēnei mātauranga, heoi anō, ki te pātaihia, kei a koe te whakautu ki te pātai.
1 Rescue Mission
Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Kāore
2 Fitness unplugged
Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Kāore
Ngā tau 8 ki 10 Ngā wero tuhiwaehere
1 Sending a rocket to Mars
Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Āe
3 The Modulo operator Unplugged
Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Āe