Pakari tinana kore-rorohiko

  • Roanga: 45 miniti
  • Ngā tau 5 ki 7: Akoranga 2