Kidbots

Mahere Kōwae Ako

Te Whakaurunga Marautanga

Ngā Mahinga Ngā Wāhanga Ako o te Marautanga Ngā Akoranga Tōmua?
Storytelling
Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Te Mōhio ki te Pānui: Kōrero Āe
Move to a number
Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Pāngarau: Te Mōhio ki te Tatau Āe
Finding shapes
Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Pāngarau: Āhuahanga Āe
Moving in a shape
Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Pāngarau: Āhuahanga Āe