Te Tukutuku

Kei roto i tēnei rauemi tētahi tukutuku 8 x 8 kei runga i te whārangi.