Error detection and correction

Mahere Kōwae Ako

Te Whakaurunga Marautanga

Ngā Mahinga Ngā Wāhanga Ako o te Marautanga Ngā Akoranga Tōmua?
Quick card flip magic
Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Pāngarau: Te Mōhio ki te Tatau Āe
What if?
Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Te Mōhio ki te Pānui: Tuhituhi Āe
Biographies and error control history
Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Te Mōhio ki te Pānui: Tuhituhi Kāore
Instructional writing
Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Te Mōhio ki te Pānui: Tuhituhi Āe
Word study activity
Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Te Mōhio ki te Pānui: Te Mātai Kupu Āe