Whakaatu i ngā nama tāhūrua (kāore he tātai)

Taumata Wero: Kākano

Hua akoranga

Ka taea e ngā ākonga te:

  • Whakamārama he aha e puta ai te tāputa o tētahi papatono.
    Pūtaiao Rorohiko: Te Tuhiwaehere
  • Whakamārama mai i te tikanga o te raupapa i te tuhiwaehere.
    Pūtaiao Rorohiko: Te Tuhiwaehere

Herenga:

Waihangatia tētahi papatono ki te whakaatu i ngā nama 1, 2, 4, 8 me te 16 ki runga i te mata, kia kotahi te nama ia wā.

He Tauira Whakamātau:

Ka whakaatu i te tāputa, ko ngā nama 1, 2, 4, 8 me te 16 (kāore he tāuru).

Ngā Reo

Scratch
Python

He Wero Tāpiri

Whakaaturia ngā nama mai i te nama nui rawa ki te nama iti iho (whakaaturia ngā nama 16, 8, 4, 2, me te 1).