Te Tāhūrua ki te Arapū

Kei tēnei rauemi ka kite koe ka pēhea te whakamahi i ngā nama tāhūrua ki te whakaahuahanga i ngā pūreta.