Ngā wero a The Modulo operator Unplugged

Nama Ingoa Taumata Wero Ngā Reo
1.1 Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Check for odd/even numbers using “mod” operation
Te whakatipu wheako
2.1 Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Check if a number is a divisor of another number
Te whakatipu wheako
3.1 Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Add hours on a clock (12-hour clock)
Te whakatipu wheako
3.2 Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Add hours on a clock without using “mod” (12-hour clock)
Te whakatipu wheako
3.3 Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Add hours on a clock (24 hour clock)
Te whakatipu wheako
4.1 Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Display MIDI note names
Te whakatipu wheako
5.1 Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Add number of months to a given month
Te whakatipu wheako
6.1 Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Add seconds, minutes and hours of two video clips
Te whakatipu wheako
7.1 Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Check if a year is a leap year
Te whakatipu wheako